Nezávislé bezpečnostní testy trampolín

Je statisticky prokázáno, že trampolíny Springfree jsou nejbezpečnější trampolíny na světě. Díky odstranění nebezpečných pružin, pevného kovového rámu v okolí skákací plochy a přidáním aktivní bezpečnostní sítě, trampolíny Springfree eliminují 83% úrazů vznikajících na trampolínách. Zbývajících 17% úrazů, které vyžadovaly následně lékařské ošetření, bylo způsobeno kontaktem s jinou osobou při užívání trampolíny. Z toho vyplývá, že trampolíny Springfree díky svým patentovaným bezpečnostním prvkům účinně eliminují nebezpečí úrazu při jejich užívání.

Všechny tradiční trampolíny, jejichž konstrukce je neodmyslitelně spjata s pevným kovových rámem a pružinami mohou přivodit Vám i Vašim dětem velmi vážné zranění.
Statistika úrazu na trampolínách:

Příčina Procent
Pád z trampolíny 52
Kontakt s rámem a pružinami 31
Srážka s jiným skákajícím 17

Zdroj údaje v tabulce jsou čerpány z National Electronic Injury Surveillance System – NIESS

odkazy:

https://sport-a-relaxace.zdrave.cz/urazy-deti-na-trampolinach/

http://www.forexample.cz/view.php?nazevclanku=skakani-na-trampolinach-neni-pro-deti-prilis-bezpecne&cisloclanku=2012100034